Disclaimer
 
 

 

Algemeen

B+E Techniek bv stelt het op prijs dat u geļnteresseerd bent in onze producten en diensten. Alle informatie die B+E Techniek bv op het internet verspreidt is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. B+E Techniek bv is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.Copyright

Alle (auteurs-)rechten op deze informatie te weten teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan B+E Techniek en / of haar leveranciers. Informatie van B+E TEchniek bv ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van B+E Techniek bv.Veiligheid

Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de bezoeker rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. B+E Techniek bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 

B+E Techniek bv is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van deze gegevens. 

   
© Copyright 2015 B+E Techniek bv  - All rights reserved  - Disclaimer  - Sitemap  - Contact  - Email - Top